Villkor och bestämmelser

Only-apartments är ett onlineföretag som har varit verksam i branschen i över 10 år. Därför har vi blivit experter på lägenheter och våra slagord är öppenhet, förtroende och trygghet. Om du har frågor om vår verksamhet och hur vi fungerar, kan du läsa alla våra riktlinjer här eller kontakta oss på.

Kan jag lita på att betalningen är säker? Only-apartments har hanterat alla betalningar som görs via deras portal  på ett transparent och säkert sätt under över 10 år. Navigering på Only-apartments webbplats är krypterad i alla led vilket gör användningen av den 100 % säker. Only-apartments använder SSL-certifikat från Let's Encrypt Authority X3 vilket ger säkra transaktioner via krypterade formulär. Tack vare detta skyddas kundernas data eftersom de inte kan ses av någon tredje part. Bolaget kommer heller aldrig att spara någon typ av information om kundernas bankuppgifter. Dessutom hanterar Only-apartments alla betalningar via betalningsplattformen Stripe, världens största leverantör av betalningstjänster.

Only-apartments har en tydlig policy vad gäller de kommentarer som kunderna lämnar på webbplatsen. Processen ska vara transparent och utföras på ett hederligt sätt. Denna policy har inrättats för att garantera att systemet används på ett korrekt och opartiskt sätt. 1.   Only-apartments garanterar att endast användare som verkligen har bokat med oss kan lämna en kommentar om en lägenhet på vår portal. Det enda sättet att få tillgång till Kvalitetsformuläret är via en länk som skickas ut till kunden efter hans/hennes vistelse. 2.    Only-apartments publicerar alla kommentarer på webbplatsen, både positiva och negativa kommentarer. Samtliga kommentarer publiceras automatiskt och Only-apartments kommer endast att ta bort kommentarer om de:
 • Innehåller ett stötande eller hotfullt språk
 • Innehåller information om ägaren/kontaktpersonen (namn och efternamn) och/eller adressen till lägenheten
 • Kan anses vara spam (till exempel reklam av någon typ)
3.    Om Only-apartments har skäl att misstänka att ägaren till en lägenhet försöker manipulera kommentarssystemet så kommer vi att vidta lämpliga åtgärder. Det kan innebära att vi plockar bort alla hans/hennes lägenheter från webbplatsen och även kommentarerna tills ärendet har utretts. 4.    För att kunna garantera en äkta Öppenhetspolicy, har Only-apartments inlett ett samarbete med Trustpilot, ett fristående forum där användarna delar sina åsikter om upplevelser.

Only-apartments kommer att betala tillbaka det bokningsbelopp som betalats online i följande situationer, om kunden har uppfyllt de skyldigheter som anges i Allmänna villkor:

 1. Om det skulle uppstå en så kallad overbooking och varken Only-apartments eller lägenhetsinnehavaren kan erbjuda kunden en ny lägenhet som alla parter är nöjda med.
 2. Om en lägenhet inte är av den standard eller har den utrustning som anges på informationssidan på Only-apartments webbplats och kunden har meddelat Only-apartments om detta inom 24 timmar efter incheckningen och varken Only-apartments eller lägenhetsinnehavaren kan erbjuda kunden en ny lägenhet som alla parter är nöjda med.
 3. Om det uppstår ett akut problem som gör lägenheten obeboelig under den bokade vistelsen och kunden har meddelat Only-apartments om detta inom 24 timmar efter att problemet uppstått och varken Only-apartments eller lägenhetsinnehavaren kan erbjuda kunden en ny lägenhet som alla parter är nöjda med.

Ändringar i bokningarna är alltid beroende av tillgången på lediga lägenheter, hur många personer som får plats i den aktuella lägenheten, gällande priser och de villkor som vi räknar upp nedan. Vi tar ut en expeditionsavgift på 20 Euro för varje ändring som görs. Denna avgift betalas samtidigt som bokningsändringen bekräftas.

Ändring av datum: Alla eventuella ändringar av datum måste göras via e-post genom att skicka de nya uppgifterna till info@only-apartments.com. Observera att ändringarna måste uppfylla nedanstående villkor:

 • Boka fler dagar: Du kan lägga till fler dagar så länge samma lägenhet är ledig under de nya datumen och du betalar mellanskillnaden mellan det belopp som du redan betalat online och det nya belopp som du ska betala online.
 • Avboka dagar (boka färre dagar): Kan endast göras minst en månad innan ankomstdatumet; ingen del av det belopp du redan betalat online kommer att betalas tillbaka.

Fler eller färre personer:

 • Fler personer: Du kan lägga till fler personer så länge lägenheten har kapacitet att ta emot fler. Ändringen kommer inte att utföras förrän du har betalat mellanskillnaden mellan det belopp som du redan betalat online och det nya belopp som du ska betala online.
 • Färre personer: Kan endast göras minst en månad innan ankomstdatumet; ingen del av det belopp du redan betalat online kommer att betalas tillbaka.

Kunderna måste alltid göra alla avbokningar skriftligen genom att skicka ett e-brev till info@only-apartments.com


När väl betalningarna har gjorts kommer inga återbetalningar att göras, om inte bokningen omfattas av kostnadsfri annullering. Reglerna och beloppen för sådana avbokningar anges i den detaljerade beskrivningen för varje enskild lägenhet. Eventuella återbetalningar är även beroende av vilka datum som valts.

 • Kunden måste noggrant läsa igenom de särskilda villkoren för den lägenhet som han/hon bokar. Varje enskild lägenhetsinnehavare upprättar specifika villkor för just sin lägenhet (dessa anges på informationssidan för lägenheten vid bokningstillfället). Ägaren bör även förklara dessa särskilda villkor för kontaktpersonen när han/hon får bokningsbekräftelsen via e-post. När kunden gör en bokning så godkänner han/hon dessa särskilda villkor för den lägenhet som bokas.
 • Kunden måste meddela kontaktpersonen om den ungefärliga ankomstiden senast 3 dagar innan han/hon anländer till lägenheten.
 • Du måste visa respekt för egendomen samt möblerna och utrustningen i den.
 • Du får inte inhysa flera personer än vad som anges i bokningsavtalet.
 • Du får inte utföra bedriva någon olaglig verksamhet på resmålet eller i lägenheten under din vistelse.
 • Kunden måste vara förberedd på att skriva under ett kontrakt vid ankomsten till lägenheten och/eller betala resterande hyresbelopp.
 • För att kunna besvara eventuella reklamationer måste kunden meddela både Only-apartments och lägenhetsinnehavaren om brott mot kontraktet som han/hon har bekräftat in situ (på plats) så snart som möjligt och högst 24 timmar efter ankomsten till lägenheten, eller inom 24 timmar efter att incidenten uppstått. Kunden måste meddela Only-apartments och lägenhetsinnehavaren skriftligen på ett sätt som kan bevisas och bekräftas vid ett senare tillfälle. Kunden bör även bifoga fotografier som bevis, om detta är möjligt. Om kunden inte underrättar Only-apartments och lägenhetsinnehavaren inom den angivna tidsgränsen och på det sätt som anges ovan så kan han/hon inte göra en reklamation och han/hon kommer att hållas ansvarig för alla skador som uppstår eller som förvärras, allt enligt vår Återbetalningspolicy.
Från Only-apartments sida delger via följande:
 • Only-apartments handlar i god tro och i egenskap av mellanhand vid anlitandet av de tjänster som erbjuds på bolagets webbplats.
 • Only-apartments kan inte ändra de kontraktsvillkor som sätts upp av varje enskild lägenhetsinnehavare.
 • De fotografier och den information som finns på webbplatsen tillhandahålls direkt av varje enskild lägenhetsägare och dessa kan uppdatera/ändra informationen när som helst och utan föregående meddelande.
 • Only-apartments tar endast ansvar för direkta skador som orsakas av brister i våra skyldigheter vad gäller tillhandahållandet av tjänster. Den totala ersättningen kan aldrig överskrida totalbeloppet för bokningen. Läs informationen i bokningsbekräftelsen som du får via e-post.
Detta inkluderar alla typer av annulleringar av bokningen/avbokningar som vi tvingas göra på grund av strejk, force majeure eller andra orsakar som är utom vår kontroll. Om den bokade lägenheten inte skulle vara tillgänglig så kommer vi att erbjuda dig ett boende med identiska egenskaper. Om vi inte kan erbjuda något godtagbart alternativ så kommer bokningen att annulleras och vi återbetalar det redan betalda bokningsbeloppet till dig.
Har du fortfarande inte bokat boende för din nästa resa? Du kommer garanterat att hitta ett bra alternativ i vårt stora utbud av lägenheter. Dessutom är det enkelt att hitta en tack vare vår kraftfulla sökmotor!
Få ut det måste av din fastighet genom att registrera den på vår webbplats! Du behöver bara ange lite information, ladda upp några foton och sätta ett konkurrenskraftigt pris.