Holdet

I øjeblikket består holdet af unge mennesker med forskellige nationaliteter. Her kan du møde gruppen, som har været under forandring i årenes løb, men har altid fastholdt den samme essens:
equipo OA